You are currently viewing ตัวย่อ EXP กับ BBF ต่างกันอย่างไร

ตัวย่อ EXP กับ BBF ต่างกันอย่างไร

  • Post author:
  • Post category:article

ไขข้อสงสัยความแตกต่างระหว่างตัวย่อ EXP กับ BBF ที่อยู่ตามฉลากผลิตภัณฑ์และอาหารต่างๆ ซึ่งคนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าสองตัวย่อนี้มีความหมายเหมือนกัน แต่จริงๆแล้ว EXP กับ BBF มีความหมายที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง

เริ่มจาก EXP ย่อมาจาก Expiry Date ซึ่งแปลว่าวันหมดอายุ นั้นหมายความว่าไม่สามารถทานได้หากถึงวันที่ระบุไว้ อาหารส่วนใหญ่ที่บ่งบอก EXP มักจะเป็นอาหารสด ผลิตภัณฑ์นม ผัก และ ผลไม้ หากทานหลังจากวันที่กำหนด สามารถส่งผลเสียต่อร่างกายเราได้ ถึงแม้ลักษณะภายนอกจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีจุลินทรีย์ที่กำลังเติบโตอยู่  จึงเป็นสาเหตุที่ผู้บริโภคไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์ที่เกินจากวันที่ระบุอย่างยิ่ง

ส่วน BBF ย่อมาจาก Best Before แปลว่า ควรบริโภคก่อน ซึ่งหมายความว่าอาหารนั้นยังสามารถทานได้อยู่ แต่คุณภาพ รสชาติ และประโยชน์ของสินค้าจะลดลงเมื่อเลยวันที่กำหนด เช่น ไม่กรอบเท่าเดิม หรือ คุณค่าทางอาหารไม่สมบูรณ์เหมือนเดิม ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่ระบุ BBF จะเป็นอาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง และไข่ไก่ ซึ่งสามารถทานต่อได้นานถึง 1 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาและชนิดของอาหาร เช่น ไข่ไก่สามารถทานได้หลังจากวันที่กำหนดอีก 3 อาทิตย์ หรือ โยเกิร์ตที่สามารถทานได้อีก 1-2 อาทิตย์ แต่อย่าลืมว่าถ้าผลิตภัณฑ์มีการเปิดใช้งานแล้ว จะไม่สามารถใช้หลักการของ Best Before ได้ เนื่องจากอากาศภายนอกได้เข้าไปเจือปนแล้วนั้นเอง

อย่างไรก็ตามก่อนกินอาหารหรือขนมต่างๆ ควรสังเกตุลักษณะของอาหารเป็นอันดับแรกแม้ว่าจะยังไม่ถึงวัน EXP หรือ BBF หากคุณไม่ได้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตามที่เงื่อนไขกำหนด อาจทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลงก่อนวันที่กำหนดไว้