You are currently viewing ความแตกต่างระหว่างเครื่องพิมพ์ CIJ กับ TIJ

ความแตกต่างระหว่างเครื่องพิมพ์ CIJ กับ TIJ

  • Post author:
  • Post category:article

ในฐานะผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์วันหมดอายุ เราจะอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ CIJ และ TIJ ซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยหลักที่ทำให้สองระบบนี้ต่างกันสิ้นเชิง

1.ความเร็วในการพิมพ์

ถึงแม้ว่าเครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ CIJ และ TIJ จะมีจุดเด่นในด้านการพิมพ์อย่างรวดเร็วแต่ความเร็วของระบบ CIJ จะอยู่ในระดับที่สูงกว่า

2. การบำรุงรักษา

การดูแลเครื่องพิมพ์วันที่ของสองระบบนี้จะแตกต่างกันมากเนื่องจากองค์ประกอบที่มีไม่เหมือนกัน เครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ TIJ แทบจะไม่ต้องทำความสะอาดเลยเพราะองค์ประกอบของตัวเครื่องมีความเรียบง่ายซึ่งหากเกิดปัญหาก็สามารถแก้โดยการเปลี่ยนตลับหมึกก่อนและยังสามารถทำได้ด้วยตนเองด้วย ในทางกลับกันเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ CIJ จะต้องคอยดูแลรักษาอย่างเป็นประจำ อีกทั้งยังต้องมีการอบรมโดยผู้มีความรู้ในเรื่องการบำรุงรักษาด้วย

3. การเปิดปิดระบบ

TIJ สามารถเปิดปิดได้ภายในไม่กี่วินาทีจึงทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกปิดเครื่องพิมพ์วันที่ได้ตามต้องการ แต่ระบบ CIJ นั้นใช้เวลาในการเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่เลยทำให้หลายคนเลือกที่จะเปิดเครื่องทิ้งไว้ตลอดแม้ไม่ได้ใช้งาน

4. ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อเทียบอัตราการกินไฟ้ ระบบ TIJ ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าถึง 80% และยังมีการใช้สาร Solvent ที่น้อยกว่าอีกด้วย ซึ่งตรงข้ามกับเครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ CIJ ที่ใช้ตัวทำละลายเยอะและยังมีการระเหยของสารเหล่านี้ออกมาขณะใช้งาน

หากใครกำลังหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าควรซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ระบบไหนให้ตอบโจทย์กับธุรกิจคุณ สามารถติดต่อเราเพื่อปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้