You are currently viewing 5 ประเด็นควรรู้ก่อนซื้อเครื่องพิมพ์วันหมดอายุ

5 ประเด็นควรรู้ก่อนซื้อเครื่องพิมพ์วันหมดอายุ

  • Post author:
  • Post category:article

เชื่อว่าใครหลายคนคงประสบปัญหาในการเลือกเครื่องพิมพ์วันหมดอายุที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ไม่รู้ว่าควรเลือกจากปัจจัยอะไรบ้างถึงจะเจอเครื่องที่ใช้งานได้ตรงโจทย์ที่สุด ทางเรามีเคล็ดลับมาแนะนำกับ 5 ประเด็นควรรู้ก่อนซื้อเครื่องพิมพ์วันที่

1.ข้อมูลที่ต้องการพิมพ์

คุณต้องการจะพิมพ์อะไรลงบนสินค้า เช่น วันหมดอายุ วันผลิต หรือ QR Code เนื่องจากเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไป

2.วัสดุที่ใช้

ไม่ใช่เครื่องพิมพ์วันที่ทุกรุ่นจะสามารถพิมพ์ลงบนทุกวัสดุและพื้นผิวได้ การที่คุณรู้ว่าต้องการพิมพ์ลงวัสดุชนิดไหนจะทำให้การเลือกระบบเครื่องพิมพ์ง่ายขึ้น เช่น พลาสติก ไม้ กระดาษลัง หรือ แก้ว เพราะบางระบบไม่สามารถพิมพ์ลงบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ที่ไม่เรียบได้ 

3.ลักษณะของไลน์ผลิต

เป็นไลน์ผลิตที่มีสายพานหรือไม่ เพราะการที่มีสายพานนั้นต้องคำนึงถึงหลายองค์ประกอบ เช่น ความเร็วของเครื่องพิมพ์วันหมดอายุและตำแหน่งที่พิมพ์ของบรรจุภัณฑ์ หากตัดสินใจเลือกตำแหน่งการพิมพ์ที่เหมาะสมได้จะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงได้ด้วย

4.สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งานและประสิทธิภาพในการใช้งานของเครื่องพิมพ์วันที่ หากสถานที่ตั้งเครื่องพิมพ์มีทั้งฝุ่น ความชื้น หรือ อุณหภูมิสูง อาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับเครื่องพิมพ์วันหมดอายุบางรุ่น เพราะแต่ละรุ่นมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป

5.เป้าหมายในอนาคต

โดยทั่วไปแล้วเครื่องพิมพ์วันที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงทำให้การนึกถึงผลิตภัณฑ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตมีส่วนในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์อื่น หรือ กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะได้ลงทุนในคราวเดียว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอนาคต การคำนึงถึง 5 ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้คุณเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันหมดอายุที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณโดยที่ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเกินความเหมาะสม หากต้องการปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน DOCOD ได้ ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษา