You are currently viewing จุดเด่นของเครื่องพิมพ์วันที่ CO2-Laser

จุดเด่นของเครื่องพิมพ์วันที่ CO2-Laser

  • Post author:
  • Post category:article

เครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ Laser มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ CO2, Fiber และ UV แต่ทำไมถึงต้องเลือกใช้ LIVIRD CO2-LASER L9 ในการทำธุรกิจของคุณกัน

เลเซอร์ชนิด CO2 คือเลเซอร์ที่เป็นแก๊สซึ่งสามารถผลิตความยาวคลื่นได้ถึง 10.6 ไมโครเมตร และ ณ ตอนนี้ถือว่าเป็นเลเซอร์ที่มีพลังงานมากที่สุด โดยหลักๆมีจุดเด่นทั้งหมด 6 ข้อ

1.พลังงานของลำแสงสูงจึงมีส่วนทำให้อัตราในการแปลงพลังงานสูงตามไปด้วย ซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องของเวลาการทำงานของเครื่องพิมพ์

2.ท่อปิดของเลเซอร์ CO2 สามารถขับพลังไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและยังส่งผลให้ Pulse Frequency อยู่ในกำลังที่สูงเช่นกัน

3.เลเซอร์ CO2 สามารถยิงลำแสงที่มีเส้นสเปกตรัมใกล้เคียงกับขนาด 10 ไมครอนและด้วยความแม่นยำของลำแสงเลเซอร์ทำให้สามารถยิงได้ในระยะต่ำกว่า -10 ไมครอน

4.จุดเด่นเฉพาะตัวของ CO2 เลเซอร์คือคุณภาพของลำแสงที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง รวมไปถึงความยาวของคลื่นและ Tranmission Rate ที่มีผลทำให้การผลิตงานออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

5.CO2 ถือเป็นแก๊สที่มีความหนาแน่นน้อยจึงทำให้การควบคุมทิศทางในการยิงลำแสงนั้นง่ายดายกว่าเดิม

6.การใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ CO2 ตอบโจทย์กับธุรกิจที่ต้องการผลิตจำนวนเยอะ เนื่องจากกำลังการผลิตนั้นสูงมาก เครื่องพิมพ์สามารถใช้งานได้ติดต่อกันเป็นเวลานานและยังคงให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน

6 ข้อนี้ทำให้เลเซอร์ C02 แตกต่างจากเลเซอร์ประเภทอื่นและทำให้การพิมพ์วันที่บนสินค้าของคุณนั้นรวดเร็วและง่ายมากยิ่งขึ้น