You are currently viewing จะทำอย่างไรหากเกิดปัญหาหมึกอุดตัน

จะทำอย่างไรหากเกิดปัญหาหมึกอุดตัน

  • Post author:
  • Post category:article

เมื่อหมึกพิมพ์สีไม่ออกมากกว่าหนึ่งสีอาจเกิดการอุดตันบริเวณหัวพิมพ์หรือท่อหมึกและมักนำไปสู่การทำให้เกิดหมึกแห้ง ซึ่งวิธีการทำความสะอาดหมึกอุดตันสามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธีดังนี้

1.Self-Cleaning 

เครื่องพิมพ์วันหมดอายุทุกรุ่นสามารถทำความสะอาดหัวพิมพ์ได้โดยการพัดหมึกผ่านระบบเพื่อช่วยล้างออกสิ่งที่อุดตันและวิธีการเข้าถึงโปรแกรมนี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องพิมพ์ แต่สามารถเริ่มต้นได้ผ่านซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์หรือโดยตรงที่เครื่องพิมพ์ได้ซึ่งเพื่อประสิทธิภาพที่ดีของหัวพิมพ์ควรล้างอย่างน้อยสองครั้งก่อนเปิดดำเนินการ

2. Manual Cleaning 

หากการทำความสะอาดด้วยระบบไม่ได้ผล คุณสามารถทำความสะอาดหัวพิมพ์ได้ด้วยตนเองโดยการถอดหัวพิมพ์ออกจากเครื่อง บางเครื่องอาจต้องเปิดโหมดการเปลี่ยนหมึกก่อนและจากนั้นนำกระดาษทิชชู่แช่ในน้ำร้อนหรือแอลกอฮอล์ไอซโพโปรไฟล์ หลังจากนั้นนำกระดาษทิชชู่ไปเช็ดบริเวณหัวพิมพ์ด้านในจนสะอาด สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีหมึกเชื่อมต่อกับท่อหมึกภายใน ให้ล้างจุกที่ต่อระหว่างหมึกและเครื่องพิมพ์และรอให้หมึกแห้งแล้วนำหมึกกลับไปใส่เครื่องพิมพ์เช่นเดิม

3.การเปลี่ยนหัวพิมพ์

ถ้าไม่มีวิธีทำความสะอาดใดได้ผล คุณจะต้องเปลี่ยนหมึกทั้งหมดซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขัดข้องใดๆ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้ภายในเครื่องพิมพ์ของคุณมีปัญหาเรื้อรังได้ หากคุณมีปัญหาในการเปลี่ยนหมึก คุณสามารถติดต่อเราเพิ่มเติมได้ 

หลังจากแก้ไขปัญหาการปัญหาหมึกอุดตันสำเร็จ ควรดูแลเครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกครั้ง หากไม่ใช้งานเครื่องพิมพ์เป็นเวลาหลายวัน ควรปิดเครื่องพิมพ์แต่เสียบปลั๊กไว้เนื่องจากบางเครื่องพิมพ์จะเปิดโปรแกรมทำความสะอาดขณะปิดอยู่เพื่อป้องกันการแห้งของหมึก