You are currently viewing การเลือกเครื่องพิมพ์วันหมดอายุสำหรับขวดน้ำ

การเลือกเครื่องพิมพ์วันหมดอายุสำหรับขวดน้ำ

  • Post author:
  • Post category:article

ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุตสาหกรรมน้ำเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก นอกจากคุณภาพเครื่องดื่มที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์กลายเป็นหนึ่งส่วนสำคัญเช่นกัน จึงส่งผลให้การทำฉลากบนน้ำดื่มเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม ฉะนั้นการเลือกเครื่องพิมพ์วันหมดอายุให้เหมาะกับอุตสาหกรรมขวดน้ำจะถูกแบ่งออกเป็น 2 อย่างนั้นคือ การเลือกหมึกและเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสม

1.การเลือกใช้หมึก

หมึกที่เลือกใช้ควรจะพิมพ์ได้ทั้งขวดพลาสติกและแก้ว รวมไปถึงการที่หมึกนั้นมีความคงทนแม้ตัวบรรจุภัณฑ์จะอยู่ในที่อุณหภูมิต่ำ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยในการเลือกใช้หมึกที่มีคุณภาพครอบคลุมจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหมึกไปมาขณะใช้งาน

2. การเลือกเครื่องพิมพ์วันที่

เนื่องจากเครื่องพิมพ์วันหมดอายุมีหลากหลายรุ่นและยี่ห้อ คุณจึงอาจเจอรุ่นทั่วไปที่ตอบโจทย์คุณในขั้นพื้นฐานแต่การเลือกเครื่องพิมพ์ยังมีปัจจัยหลายอย่างให้คำนึงถึงมากกว่านั้น ได้แก่

2.1 ควรคำนึงถึงพื้นผิววัสดุและสีที่จะต้องใช้ในการพิมพ์

2.2 จำเป็นต้องพิมพ์ชุดข้อมูลแบบสองบรรทัดหรือไม่

2.3 ความเร็วในการพิมพ์จะทำงานได้เร็วเท่าจำนวนการผลิตหรือไม่

2.4 คำนึงถึงสภาพแวดล้อมการติดตั้งของเครื่องพิมพ์ควบคู่กับ IP rate เพื่อที่จะตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์วันหมดอายุจะสามารถใช้งานได้หรือไม่หากตั้งอยู่ในที่อบชื้นหรือฝุ่นเยอะ

2.5 คำนวณค่าใช้จ่ายให้ถี่ถ้วน ไม่ใช่คำนวณแค่ค่าติดตั้งแต่ต้องคิดเผื่อไปถึงค่าบำรุงรักษาด้วย

อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้เกณฑ์เหล่านี้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ คุณจะเจอเครื่องพิมพ์วันหมดอายุสำหรับอุตสาหกรรมขวดน้ำที่ตรงตามความต้องการของคุณ