You are currently viewing เปรียบเทียบการใช้งานของเครื่องพิมพ์วันที่ระบบTIJ และ CIJ บนขวดพลาสติก

เปรียบเทียบการใช้งานของเครื่องพิมพ์วันที่ระบบTIJ และ CIJ บนขวดพลาสติก

  • Post author:
  • Post category:article

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในกระบวนการบรรจุภัณฑ์ของขวดพลาสติก คือ การพิมพ์ข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องและมีความชัดเจนซึ่งเครื่องพิมพ์วันหมดอายุถือเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างยิ่ง เนื่องจากเครื่องพิมพ์วันที่นั้นมีหลายชนิด เราจึงจะมาเปรียบเทียบการใช้งานระหว่างเครื่องพิมพ์วันที่ TIJ กับ CIJ ให้ดูกันว่ารุ่นไหนเหมาะกับรูปแบบธุรกิจใด

เริ่มจากเครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ TIJ ซึ่งรุ่นนี้จะขึ้นชื่อเรื่องการใช้งานง่ายแต่ยังคงความคมชัดและคุณภาพในการพิมพ์ วิธีการพิมพ์ของระบบ TIJ คือการทำให้เกิดละอองฟองในหมึกพิมพ์และจึงค่อยๆขับเคลื่อนไปสู่ผิวของบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ส่วนเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ CIJ ถือเป็นเครื่องที่คนมักจะนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถรองรับการผลิตที่มีจำนวนมากและยังคงความรวดเร็วเช่นกัน ในด้านของการพิมพ์ รุ่นนี้จะมีวิธีการโดยสเปร์ยละอองหมึกลงบนวัสดุพลาสติก

แต่เมื่อจะต้องเปรียบการใช้งานระหว่างสองระบบนี้ คุณควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ ความต้องการในการผลิตและความละเอียดของชิ้นงาน ซึ่งถ้าคุณต้องการเครื่องพิมพ์วันหมดอายุที่รองรับการผลิตจำนวนมาก เครื่องพิมพ์วันที่ระบบ CIJ จะสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้และยังสามารถปรับเปลี่ยนการพิมพ์ตามรูปแบบขวดพลาสติกได้ แต่ถ้าคุณต้องการชิ้นงานที่มีดีเทลเยอะ ให้คุณเลือกใช้เครื่องพิมพ์วันที่ระบบ TIJ แทน

อย่างไรก็ตาม เครื่องพิมพ์วันหมดอายุทั้งสองระบบนั้นเหมาะกับการพิมพ์ข้อมูลต่างๆบนขวดพลาสติก แต่เพียงขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณว่าต้องการใช้จุดไหนเป็นพิเศษ เช่น ความเร็ว การใช้งานง่าย เท่านี้คุณจะสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ที่ตอบโจทย์กับคุณได้