You are currently viewing เครื่องพิมพ์วันที่สำหรับชาว Eco-Friendly

เครื่องพิมพ์วันที่สำหรับชาว Eco-Friendly

  • Post author:
  • Post category:article

เครื่องพิมพ์วันหมดอายุมีทั้งระบบ CIJ และ TIJ ซึ่งการจะตัดสินใจเลือกซื้อต้องอิงตามความต้องการและการใช้งานเพื่อให้ตอบสนองกับเป้าหมายของคุณ แต่ถ้าใครที่มีความสนใจในด้าน Eco-Friendly คงหนีไม่พ้นเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ TIJ 

เหตุผลที่ทำให้เครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ TIJ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ ด้านการทำความสะอาดของตัวเครื่อง เนื่องจากเครื่องพิมพ์ TIJ มีการบำรุงรักษาที่ง่ายกว่า รวมไปถึงขั้นตอนการเปลี่ยนตลับหมึกที่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยที่ไม่ต้องหยุดการทำงานของเครื่อง ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการกระจัดกระจายของรอยหมึกที่สามารถทำให้สภาพแวดล้อมและตัวเครื่องเลอะเทอะได้ 

อย่างไรก็ตามการที่เครื่องพิมพ์วันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ลดลง ยิ่งไปกว่านั้นการใช้เครื่องพิมพ์วันที่ระบบ TIJ ยังมีจุดเด่นหลายข้อเช่นกัน ได้แก่

1.ไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อยครั้ง

2.สภาพแวดล้อมการทำงานสะอาดเอี่ยม

3.ประหยัดหมึกพิมพ์

4.มีผลดีต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อม

เพราะฉะนั้นลูกค้าที่กำลังสนใจผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์วันหมดอายุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์การใช้งาน เครื่องพิมพ์วันที่ระบบ TIJ คือตัวช่วยที่ดีของคุณ