You are currently viewing การพิมพ์วันที่ลงบนไข่

การพิมพ์วันที่ลงบนไข่

  • Post author:
  • Post category:article

ในหลายประเทศได้เริ่มมีการกำหนดมาตราการในการพิมพ์ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ของไข่ เช่น วันที่ผลิต วันที่เก็บไข่หรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับการผลิต แต่สิ่งที่จะทำให้ไข่ไก่ของคุณโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นคือ การ Egg Coding หรือการพิมพ์โค้ดลงบนเปลือกไข่นั้นเองซึ่งถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์และยังคงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีก

ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ CIJ ที่มีความหยืดหยุ่นในการพิมพ์สูงจึงสามารถพิมพ์วันที่หรือเลขโค้ดต่างๆลงบนเปลือกไข่ที่มีหลายไซส์ได้ ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องพิมพ์วันที่ Docod ได้มีการพัฒนาหัวพิมพ์ที่มีชื่อว่า Elbow Printhead มาเพื่อสำหรับอุตสาหกรรมไข่โดยเฉพาะซึ่งหมายความว่าคุณสามารถพิมพ์วันที่ต่างๆลงบนด้านบนของเปลือกไข่ได้แม้ในพื้นที่แคบนั้นเอง

นอกจากจุดเด่นของหัวพิมพ์แล้ว Docod ยังมีหมึกสำหรับ Food Grade ที่รับรองว่าไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมไปถึงการที่มี IP65 ทำให้ไม่มีฝุ่นหรือละอองน้ำเข้ามาปนเปื้อนในตัวหมึกได้และที่สำคัญกว่านั้นคือการที่เครื่องพิมพ์วันหมดอายุ Docod สามารถสั่งงานจากทางแอพพลิเคชั่นได้โดยตรงจึงส่งผลให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนสี ขนาด ตำแหน่งหรือวัสดุได้อย่างง่ายดาย

อย่างไรก็ตามแม้ว่ากฎหมายไม่ได้บังคับให้พิมพ์วันที่ลงบนเปลือกไข่แต่วิธีนี้ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับวงการอุตสาหกรรมไข่ทั้งหลาย อีกทั้งยังทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้อด้วย