You are currently viewing อะไรบ้างที่ส่งผลต่อปริมาณหมึกพิมพ์

อะไรบ้างที่ส่งผลต่อปริมาณหมึกพิมพ์

  • Post author:
  • Post category:article

หนึ่งสิ่งที่มาควบคู่กับการใช้เครื่องพิมพ์วันที่ก็คือหมึกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ แต่ผู้ใช้จะทราบได้อย่างไรว่าการพิมพ์ชิ้นงานแต่ละครั้ง ต้องใช้ปริมาณหมึกแค่ไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องเปลี่ยนหมึก ฉะนั้นเราจะมาแชร์ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการใช้หมึกกัน

1.ขนาดเม็ดสกรีน

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขนาดของหมึกในหนึ่งจุดตัวอักษร ซึ่งถ้าตัวอักษรมีขนาดที่กว้างและใหญ่ก็จะใช้จำนวนเม็ดหมึกมากกว่าตัวอักษรที่มีขนาดเล็ก

2.จำนวนและขนาดของข้อความ

จะเป็นหลักการเดียวกันกับขนาดเม็ดสกรีน จำนวนหมึกที่ใช้จะเป็นไปตามขนาดและความยาวของตัวอักษร

3.ความเร็วในการผลิตชิ้นงาน

ความเร็วในการพิมพ์จะส่งผลต่อขนาดของเม็ดดอท หากมีความเร็วในการผลิตสูงจะส่งผลให้ใช้ปริมาณหมึกที่เยอะขึ้น

4. ชนิดของหมึก

เนื่องจากหมึกมีหลากหลายชนิดและมีจุดประสงค์ในการใช้งานไม่เหมือนกัน จึงทำให้แต่ละประเภทมีความหนืดและความเข้มข้นที่แตกต่างกันไปซึ่งทำให้เกิดการใช้งานในปริมาณที่ไม่เท่ากัน

5.อุณหภูมิ

เป็นตัวแปรสำคัญต่อปริมาณการใช้หมึก เนื่องจากถ้าความหนืดไม่อยู่ในค่าที่สมควรตามกำหนด สามารถส่งผลให้ต้องใช้หมึกในปริมาณที่มากกว่าเดิมได้

ปัจจัยทั้ง 5 นี้คือตัวแปรที่จะส่งผลต่อปริมาณหมึก ฉะนั้นการที่ทราบถึงปัจจัยเหล่านี้ก่อน สามารถช่วยให้คุณได้ประเมินเบื้องต้นได้ว่าระดับปริมาณหมึกอยู่ที่ประมาณใดหรือถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกหรือยัง แต่เครื่องพิมพ์วันหมดอายุ DOCOD จะมีระบบแจ้งเตือนว่าหมึกกำลังจะหมดซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยให้สายงานการผลิตคุณราบรื่นยิ่งขึ้น