You are currently viewing หัวพิมพ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

หัวพิมพ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

  • Post author:
  • Post category:article

หัวพิมพ์ถือเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการทำงานของเครื่องพิมพ์วันหมดอายุ แต่คนมักมองข้ามสิ่งนี้เวลาตัดสินใจเลือกเครื่องพิมพ์ จึงทำให้ระยะการใช้งานลดลงก่อนเวลาที่กำหนด หากพิจารณาตาม 3 ข้อนี้จะสามารถเลือกหัวพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพได้

1.ความเร็วในการเปิดใช้งาน

การที่หัวพิมพ์พร้อมกลับมาทำงานทันที่หลังจากการ Quick start-up ถือว่าหัวพิมพ์มีประสิทธิภาพมากพอ ยิ่งถ้าใช้งานเครื่องพิมพ์ตลอดเวลา การที่หัวพิมพ์สามารถกลับมาทำงานต่อได้หลังจากพักเครื่อง ยิ่งเป็นเรื่องที่ดี

2. ความคงทน

วัสดุของหัวพิมพ์ควรจะทนต่อทุกสภาพแวดล้อม เช่น ฝุ่น หรือ ละอองความชื้น เป็นต้น รวมไปถึงการคงทนต่อรอยขีดข่วนหรือแรงกระแทกด้วย เนื่องจากการที่หัวพิมพ์ได้รับแรงกระแทกโดยตรง อาจทำให้หัวพิมพ์ชำรุดได้ง่ายยิ่งขึ้น

3. ความพิเศษ

ส่วนใหญ่หัวพิมพ์หลายรุ่นจะมีปัญหาในเรื่องหมึกอุดตัน แต่ไม่ใช่กับ DOCOD S200PLUS เพราะรุ่นนี้มีระบบ Auto Flushing ทำให้ไม่ต้องกังวลการอุดตันของหมึกที่สามารถส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานได้และยังไม่ต้องคอยล้างหัวหมึกเองด้วย  

ดังนั้นหัวพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพดีจะช่วยส่งเสริมการทำงานของเครื่องพิมพ์วันหมดอายุอีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานได้อีกด้วย เนื่องจากหัวพิมพ์เป็นส่วนที่มีหมึกไหลเวียนมาตลอดเวลา หากเกิดการอุดตันจะทำให้เครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ