You are currently viewing เครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ CIJ ช่วยสายการผลิตยังไง

เครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ CIJ ช่วยสายการผลิตยังไง

  • Post author:
  • Post category:article

อ้างอิงถึงทฤษฎีการทำงานของเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ CIJ คือ การปล่อยหยดหมึกที่มีประจุไฟฟ้าจากหัวพิมพ์ ซึ่งจะผ่านฟิลด์ไฟฟ้าต่อเนื่องกันตามมาซึ่งสามารถพิมพ์ในอัตราเร็วและยังคงรักษาคุณภาพไว้ได้ขณะเดียวกัน โดยรวมแล้วเครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ CIJ ยังสามารถช่วยก่อให้เกิดประโยชน์กับสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามข้อดังนี้

1. ความน่าเชื่อถือ

การใช้เครื่องพิมพ์วันที่ระบบ CIJ จะสามารถช่วยลดอัตราการพิมพ์ผิดและความเสียหายให้ลดลงอย่างมาก และเนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของเครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ CIJ ที่ใช้ปั๊มแรงดันสูงในการนำหมึกไหลผ่านท่อส่งผลให้เครื่องพิมพ์ไม่เคลื่อนที่มาชิดวัตถุซึ่งทำให้สามารถสร้างเครื่องหมายที่ชัดเจนและแม่นยำได้โดยอิสระต่อวัสดุต่างๆและยังช่วยลดขยะและเวลาที่เสียเนื่องจากการพิมพ์ผิดลำดับไป

2.การปรับใช้งาน 

ไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ CIJ มีความสามารถในการปรับตัวเครื่องให้เข้ากับการใช้งานอื่นๆได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้กับสื่อทุกชนิดโดยไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือการวางตำแหน่งที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกการพิมพ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้เช่นกันและเนื่องจากเครื่องพิมพ์ระบบ CIJ ใช้เทคโนโลยีไร้สัมผัส จึงสามารถพิมพ์ลงบนพื้นผิวของวัตถุได้โดยไม่จำกัดว่าเป็นพื้นผิวโค้ง ลายผิวหรือโพร่อส

3. คุณภาพของหมึก

เครื่องพิมพ์ระบบ CIJ ใช้หมึกที่แห้งเร็วมากจึงทำให้ลดโอกาสในการเกิดฝุ่นหรือการพิมพ์ผิด เนื่องจากหมึกจะถูกใช้งานตลอดและทำให้ท่อพ่นหมึกไม่อุดตัน เพราะหากคำนึงถึงการปฏิบัติงานจริง การทำเครื่องหมายอุตสาหกรรมจะต้องทำงานด้วยความเร็วสูงดังนั้นสำคัญมากที่หมึกจะแห้งเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อป้องกันการเปื้อนของหมึกที่สามารถกระทบต่อความชัดเจนในการอ่านของผู้บริโภค

4. ต้นทุน

เครื่องพิมพ์วะนที่ระบบ CIJ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในสายผลิตได้และยังถือว่าเป็นการลงทุนในระยะยาว เนื่องจากเครื่องพิมพ์ CIJ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาบ่อยครั้ง อีกทั้งยังทนทานต่ออุณหภูมิสูง ฝุ่น ความชื้นและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ นอกจากนี้ เครื่องพิมพ์นี้มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยกว่าเครื่องพิมพ์รุ่นอื่นๆทำให้เมื่อเกิดปัญหาจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะแก้ไข

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ CIJ สามารถสอบถามกับทาง Docod ได้เนื่องจากเราคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเครื่องพิมพ์วันหมดอายุ