You are currently viewing เลเซอร์วันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์แก้ว

เลเซอร์วันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์แก้ว

  • Post author:
  • Post category:article

ผลิตภัณฑ์แก้วเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ เวชภัณฑ์ยา หรือ เครื่องมือวัด เป็นต้น ซึ่งวัสดุแก้วเป็นวัสดุที่แตกง่ายจึงทำให้การที่จะพิมพ์วันที่หรือข้อมูลต่างๆลงไปจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง ดังนั้น Docod ขอแนะนำเครื่องพิมพ์วันที่แบบเลเซอร์ให้เป็นตัวช่วยในการใช้กับผลิตภัณฑ์แก้ว 

กลไกการทำงานของเครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ Laser เป็น non-contact processing ซึ่งทำให้เวลาในการพิมพ์เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยลำแสงเลเซอร์และยังสามารถพิมพ์ได้หลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร บาร์โค้ด โลโก้ เป็นต้น จึงทำให้การใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์เหมาะกับการพิมพ์ลงบนแก้ว 

ในด้านของวิธีการเลเซอร์ข้อมูลต่างๆลงบนแก้ว ส่วนใหญ่มักจะดำเนินการผ่าน 3 วิธีนี้เป็นหลัก ได้แก่

1.เครื่องพิมพ์วันที่แบบ Laser ใช้ลำแสงลำเดียวในการปล่อยลงบนพื้นผิวจึงส่งผลให้ทิศทางของรอยบนแก้วตั้งฉากกับลำแสงเลเซอร์โดยตรง วิธีนี้เหมาะกับแก้วอ่อนและแก้วที่ทนความร้อนสูง

2.ใช้รอยแตก ring-shaped ในการก่อให้เกิดตัวหนังสือ บาร์โค้ด หรือโค้ดในรูปทรงต่างๆ 

3.ใช้ heating and cooling process ซึ่งวิธีนี้จะค่อนข้างใช้เวลาในการก่อให้เกิดรอยเพราะต้องใช้แรงดันก่อนถึงจะเริ่มเลเซอร์ได้

อย่างที่กล่าวข้างต้น เมื่อเทียบเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ Laser กับระบบทั่วไป เครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ Laser มีวิธีการที่รวดเร็ว สวยงามและยังมีประสิทธิภาพอีกด้วย ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาเครื่องพิมพ์เท่าระบบอื่นและยังประหยัดพลังงาน หากสนใจสามารถติดต่อ Docod เพิ่มเติมได้