You are currently viewing เทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต CIJ

เทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต CIJ

  • Post author:
  • Post category:article

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตนั้นมีหลายเทคโนโลยีมาก เพราะฉะนั้นการที่จะทำความรู้จักและเข้าใจวิธีการทำงานของเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตแต่ละรุ่นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก DOCOD เลยอยากมาอธิบายถึงเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตระบบ CIJ ให้ฟังว่ามีกลไกทำงานอย่างไร เหมาะกับธุรกิจไหนและมีจุดเด่นอะไรบ้าง

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต CIJ คืออะไร

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต Continuous Inkjet หรือที่คนนิยมเรียกกันว่า CIJ คือเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตที่มีเทคโนโลยีการพิมพ์แบบต่อเนื่องหลักการทำงานของเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ คือ หมึกที่อยู่ภายใต้แรงดันคงที่ จะถูกแบ่งออกเป็นหยดขนาดเท่าๆ กัน ด้วยความถี่สม่ำเสมอ จากนั้นหยดหมึกเหล่านี้จะถูกปล่อยออกมาจากหัวพิมพ์ด้วยการสั่นสะเทือนของผลึก โดยมีระยะห่างระหว่างหยดหมึกคงที่ ขณะที่หยดหมึกเคลื่อนผ่านถังชาร์จจะถูกประจุไฟฟ้าแยกกัน โดยปริมาณไฟฟ้าที่ประจุนั้นควบคุมโดยหน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU และหยดหมึกที่ถูกประจุไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ต่อไปจนกระทั่งถูกเบี่ยงเบนด้วยสนามไฟฟ้าและถูกพ่นออกมาจากร่องด้านหน้าของหัวพิมพ์ ไปลงบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างเป็นตัวอักษร ลวดลาย หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ส่วนหยดหมึกที่ไม่ได้รับการประจุไฟฟ้าจะถูกดึงเข้าสู่ท่อเก็บและนำกลับเข้าสู่ระบบหมุนเวียนหมึกภายในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

อุตสาหกรรมที่เหมาะกับเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต CIJ

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต CIJ มีความสามารถในการพิมพ์บนวัสดุที่หลากหลายชนิด ไม่เพียงแค่กับกระดาษเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโลหะ เรซิน และแก้วด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติในเรื่องของหมึกแห้งเร็วจึงทำให้สามารถพิมพ์บนวัสดุที่ดูดซึมหมึกได้ไม่ดีนัก ซึ่งกลายเป็นจุดที่ทำให้เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต CIJ ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะ

ข้อดีของเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต CIJ

จุดเด่นหลักๆของเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต คือความเร็วในการพิมพ์ซึ่งอัตราความเร็วในการพิมพ์จะอยู่ที่ 240 เมตร/นาที ถือว่าเป็นอัตราที่เร็วที่สุดแล้วในบรรดาเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตทั้งหลาย และอย่างที่กล่าวไปด้านบนว่าเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต CIJ สามารถพิมพ์ได้กับหลากหลายวัสดุและพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือมีลักษณะโค้ง เช่น กระป๋องอะลูมเนียมและอย่างสุดท้ายที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต CIJ ได้เปรียบมาก คือ มีระบบ Auto Flushing ที่จะทำความสะอาดหัวพิมพ์ให้คุณเพื่อที่จะป้องกันการเกิดปัญหาอุดตัน

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำให้คุณรู้จักกับเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต CIJ มากขึ้น และถ้าอยากรู้จักเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต CIJ มากกว่านี้ ติดตามรอได้เลย

https://www.facebook.com/photo/?fbid=444472371505696&set=a.168688042417465