You are currently viewing ข้อควรระวังสำหรับเครื่องพิมพ์วันที่

ข้อควรระวังสำหรับเครื่องพิมพ์วันที่

  • Post author:
  • Post category:article

การใช้เครื่องพิมพ์วันหมดอายุนั้นมีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก แต่โดยหลักๆมีอยู่ 6 อย่างที่ควรระวังเมื่อใช้เครื่องพิมพ์วันที่

1.ฝุ่น

เป็นเรื่องสำคัญมากที่สภาวะแวดล้อมของการวางเครื่องพิมพ์วันหมดอายุจะต้องสะอาดและไม่มีฝุ่น เนื่องจากการสะสมของฝุ่นระยะยาวสามารถส่งผลต่อการอุดตันของหัวพิมพ์หรือส่วนอื่นๆได้ จนสุดท้ายจะทำให้เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. การติดตั้ง

การจัดวางเครื่องพิมพ์วันที่ต้องวางอยู่บนพื้นราบที่มีสภาพคงทน หากจัดวางในลักษณะที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องทั้งความเร็วและคุณภาพในการพิมพ์ อีกทั้งไม่ควรที่จะวางสิ่งของบนเครื่องพิมพ์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและทำให้เครื่องพิมพ์วันหมดอายุไม่สามารถใช้งานได้

3. การเลือกใช้ Print Media

หลายท่านเลือกที่จะประหยัดต้นทุนโดยการใช้กระดาษราคาถูกซึ่งถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน สามารถทำให้สิ่งสกปรกหรือเยื่อบนกระดาษติดที่หัวพิมพ์และอาจทำให้เกิดการอุดตันได้ 

4. การเลือกหมึก

ควรเลือกหมึกที่มีคุณภาพและเหมาะสมตามที่เครื่องพิมพ์วันที่ระบุไว้ เนื่องจากส่วนประกอบของแต่ละหมึกนั้นแตกต่างกันไปตามราคาและคุณภาพ โดยเฉพาะหมึกปลอมที่ส่งผลได้อย่างชัดเจน อีกหนึ่งสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อหมึกไปมาเพราะว่าส่วนประกอบทางเคมีของแต่ละหมึกนั้นแตกต่างกันอาจทำให้เกิดการอุดตันที่หัวหมึกพิมพ์ได้

5. ตลับหมึก

คุณควรเปลี่ยนตลับหมึกตามที่เครื่องพิมพ์แจ้งเตือนซึ่งโดยทั่วไปแล้วคุณสามารถเปลี่ยนเองได้ตามคู่มือของสินค้า แต่ว่าไม่ควรสัมผัสบริเวณด้านในของตลับหมึกเพื่อป้องกันการนำฝุ่นไปติดในเครื่องพิมพ์วันที่ 

6. การใช้งานอย่างต่อเนื่อง

พยายามอย่าใช้งานเครื่องพิมพ์วันหมดอายุอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเพราะจะส่งผลให้หัวพิมพ์ร้อนเกินกว่าปกติซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ เช่น อายุการใช้งานของหัวฉีดลดลง คุณภาพการพิมพ์และความแม่นยำในการพิมพ์ ดังนั้นควรพักเครื่องพิมพ์วันที่เป็นระยะๆหรือตามความเหมาะสมในการใช้งาน

ดังนั้นการที่คุณรับรู้ถึงข้อควรระวังเหล่านี้จะสามารถทำให้คุณใช้เครื่องพิมพ์วันหมดอายุได้อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพในระยะยาว