You are currently viewing เครื่องพิมพ์วันที่ Laser ทำงานยังไง

เครื่องพิมพ์วันที่ Laser ทำงานยังไง

  • Post author:
  • Post category:article

เริ่มจากการทำความรู้จักเครื่องพิมพ์วันหมดอายุ Laser นั้นคือกระบวนการที่ใช้ลำแสงสร้างเครื่องหมายไว้บนพื้นผิวของวัตถุอย่างถาวรซึ่งจะทำได้ด้วยการใช้ Oscillator, Scanning Mirror และ Focus Lens อีกทั้งเครื่องพิมพ์ระบบ Laser ยังสามารถทำงานได้อัตโนมัติและมีอัตราการผลิตสูงอีกด้วย โดยหลักๆเครื่องพิมพ์ระบบ Laser สามารถสร้างข้อความ โค้ดต่างๆ และกราฟฟิก

ในแง่การทำงานของเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ Laser จะใช้พลังงานของแสงเลเซอร์ที่มีค่าสูงและเชื่อมโยงกับลำแสงผ่านตัวกระจกสะท้อนเพื่อที่จะทำการสลักเครื่องหมายที่ต้องการลงบนพื้นผิวนั้นๆ ซึ่งเมื่อลำแสงได้กระทบกับตัววัสดุจะเกิดการถ่ายเทความร้อนจากลำแสงเลเซอร์ไปสู่พื้นผิวและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนวัสดุ แต่อย่างไรก็ตามการควบคุมระดับของแสงเลเซอร์จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปหรือหมายความว่าลำแสงเลเซอร์สามารถสลัก แกะ หลอม หรือทำให้วัดสุสีเปลี่ยนได้ตามกำลังของแสงเลซอร์ที่เรากำหนด 

อีกหนึ่งจุดเด่นของระบบ Laser คงหนีไม่พ้นเรื่องความแม่นยำของลำแสงซึ่งจะสามารถควบคุมได้ว่าให้โฟกัสจุดไหนบ้างจึงทำให้การเลเซอร์ลงไปบนพื้นผิวเป็นไปได้อย่างที่ต้องการและยังได้คุณภาพอีกด้วย แน่นอนว่าข้อมูลหรือเครื่องหมายต่างๆที่สลักลงไปจะอยู่อย่างถาวรและสามารถอ่านหรือสแกนได้อย่างง่ายดาย