You are currently viewing เจาะลึกเครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ S200 plus

เจาะลึกเครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ S200 plus

  • Post author:
  • Post category:article

S200 Plus เป็นเครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ CIJ หรือเรียกว่า Continuous Ink Jet ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์สำหรับ Small Character ที่อยู่ในช่วง 2 มิลลิเมตร ถึง 20 มิลลิเมตร ในด้านกระบวนการทำงานของระบบนี้ถือว่าเป็นการไร้สัมผัสหรือ Contactless และเมื่อเลือกใช้หมึกที่เหมาะสมจะสามารถพิมพ์ได้ลงบนเกือบทุกพื้นผิวด้วยความรวดเร็วและง่ายดาย จึงทำให้เครื่องพิมพ์ระบบ CIJ ถูกใช้ในเกือบทุกอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น อาหารและเครื่องดื่มที่มักจะเห็นวันหมดอายุและวันที่ผลิตอยู่ตามคอขวดน้ำหรือแก้วพลาสติกต่างๆซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ผู้บริโภคเห็นข้อมูลอย่างชัดเจน

จุดเด่นของ S200 Plus จะถูกแบ่งออกเป็น 4 อย่าง ได้แก่

1.หัวพิมพ์

หัวฉีดได้มีกลไกป้องกันการรั่วไหลของหมึกโดยมีวาล์วผนึกรูในหัวฉีดไว้อีกชั้น

2. การเชื่อมต่อภายนอก

ตัวเครื่องได้รับมาตราฐาน IP68 ซึ่งแปลว่าป้องกันฝุ่นและการแทรกซึมของน้ำได้ และในเรื่องของการเชื่อมต่อยังสามารถเชื่อมกับ Network และ Information Control ได้ด้วย 

3. ระบบหมึก

มีการดีไซน์ในการใช้ Double-head pump เพื่อความทนทานและมั่นคง อีกทั้งระบบของหมึกสีขาวยังสามารถป้องกันการปนเปื้อนของหมึก Pigment ได้

4. Hardware

เป็น Hardware ที่มีโครงสร้างบอร์ดที่ใหม่สุดจึงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆมั่นคง รวมไปถึงตัว EHT ที่มีกลไกป้องกันฝุ่นและน้ำ ทำให้กลายเป็นข้อได้เปรียบสำหรับโรงงานที่มีสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น 

4 ปัจจัยนี้ถือว่าเป็นตัวที่ทำให้เครื่องพิมพ์วันหมดอายุ CIJ รุ่น S200 Plus ทันสมัยและตอบโจทย์กับสายการผลิตต่างๆ