You are currently viewing เครื่องพิมพ์วันหมดอายุแบบมือลากเหมาะกับอุตสาหกรรมไหนบ้าง

เครื่องพิมพ์วันหมดอายุแบบมือลากเหมาะกับอุตสาหกรรมไหนบ้าง

  • Post author:
  • Post category:article

เมื่อเราอยู่ในยุคที่ผลิตภัณฑ์สามารถส่งออกไปทั่วโลกได้อย่างง่ายดายจึงทำให้การ Tracking ข้อมูลต่างๆเป็นสิ่งสำคัญมากและหลายธุรกิจเลือกที่จะใช้เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือลากเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายเนื่องจากคุณสามารถพิมพ์ข้อมูลได้ทั้งบนตัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ได้ด้วยการดำเนินการง่ายๆเพียงครั้งเดียว อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ได้กับหลายอุตสาหกรรม ได้แก่

1.อุตสาหกรรมอาหาร

การพิมพ์ข้อมูลต่างๆบนผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญต่อกระบวนการอย่างยิ่งทั้งในแง่ของความปลอดภัยและด้านกฎหมาย โดยเทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์วันที่แบบมือลากสามารถทำให้ผู้ประกอบการพิมพ์ข้อมูลได้เร็วขึ้นและติดทนนานกว่าการแปะฉลากแล้วนำปากกามาเขียน อีกทั้งยังสามารถพิมพ์ข้อมูลการใช้งานหรือคำเตือนเบื้องต้นได้อีกด้วย

2. อุตสาหกรรมยานยนต์

ส่วนประกอบของรถยนต์นั้นมาจากทั่วโลกซึ่งผู้จำหน่ายชิ้นส่วนเหล่านั้นจะวางชิ้นส่วนในกล่องที่มีป้ายที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์หมึกเพื่อช่วยในการระบุชิ้นส่วนระหว่างการประกอบต่อกันในโรงงานเอง 

3. อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์

เครื่องพิม์วันที่แบบมือลากสามารถช่วยให้การสืบย้อนกลับของข้อมูลง่ายขึ้นในวงการเวชภัณฑ์และยังมีความสามารถในการพิมพ์ลงบนหลากหลายพื้นผิว เช่น ขวด ฟอยล์ พลาสติก แก้วหรือเหล็ก เป็นต้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์วันหมดอายุแบบมือลากในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในห้องครัวเพื่อเป็นตัวช่วยในการจำวันหมดอายุหรือใช้สำหรับการแยกเสื้อผ้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามเครื่องพิมพ์วันที่แบบมือลากสามารถใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมที่มองหาความคล่องตัวในการพิมพ์ข้อมูลต่างๆและการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก