You are currently viewing ทำไมเครื่องพิมพ์ TIJ ถึงเหมาะกับ Food Packaging

ทำไมเครื่องพิมพ์ TIJ ถึงเหมาะกับ Food Packaging

  • Post author:
  • Post category:article

เครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ TIJ ถือว่าเป็นเครื่องพิมพ์ที่เหมาะกับหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอาหาร ก่อนอื่นจะอธิบายว่าทำไมเครื่องพิมพ์วันที่ระบบอื่นไม่เหมาะเท่าระบบ TIJ ถึงแม้ว่าระบบ Laser จะมีความรวดเร็วในการผลิตแต่ตัวลำแสงเลเซอร์นั้นอาจไม่ได้เหมาะกับทุกพื้นผิวทำให้กลายเป็นจุดอ่อนในเรื่องความยืดหยุ่นของบรรจุภัณฑ์ แล้วอะไรกันที่ทำให้เครื่องพิมพ์วันหมดอายุ TIJ โดดเด่นกว่าระบบอื่น

1.ความเร็ว

ความเร็วจำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สายการผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย

2. คุณภาพ

ความชัดของตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องถูกพิมพ์ออกมาด้วยความชัดเจนซึ่งเครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ TIJ สามารถเลือกความชัดได้ถึงระดับ 600 dpi

3. ความยืดหยุ่น

เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ของอาหารมีหลายประเภทและหลายพื้นผิว การที่มีเครื่องพิมพ์ที่สามารถเข้าถึงความยืดหยุ่นของทุกบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นเรื่องที่ดี ระบบ TIJ มีหัวฉีดมากกว่า 100 ตัวในหัวพิมพ์ทำให้การพิมพ์ตัวอักษร โลโก้ กราฟฟิก หรือ Qr Code เป็นเรื่องง่าย

4. ได้รับการรับรอง

ด้านของตัวหมึกพิมพ์ได้ถูกรับรองจากผู้เชี่ยวชาญว่าสามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมอาหารซึ่งตัวหมึกจะมีจุดเด่นในการแห้งเร็วและเหมาะสมกับหลายพื้นผิว

5. ความคงทน

การสืบกลับข้อมูลของอุตสาหกรรมอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญมาก การที่ข้อมูลไม่ถูกระบุอย่างชัดเจนสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ แต่เมื่อใช้เครื่องพิมพ์วันที่ระบบ TIJ ข้อมูลต่างๆจะติดทนแม้ว่าจะเจอการขีดข่วน

6. การใช้งาน

การใช้งานของเครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ TIJ เป็นเรื่องที่ง่ายทั้งในแง่ของการติดตั้งและใช้รวมกับเทคโนโลยีอื่นๆ

สิ่งเหล่านี้กลายเป็นตัวแปรที่ทำให้เครื่องพิมพ์วันที่ระบบ TIJ โดดเด่นและเหมาะสมกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม