You are currently viewing 3 ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อเครื่องพิมพ์ระบบ CIJ

3 ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อเครื่องพิมพ์ระบบ CIJ

  • Post author:
  • Post category:article

หากคุณกำลังเผชิญปัญหากับการที่เครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ CIJ นั้นทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ และมักคิดว่าตัวระบบนั้นเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการขัดข้อง ซึ่งไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไป เนื่องจากหลายคนมักมองข้ามปัจจัยภายนอกที่สามารถส่งผลให้เครื่องพิมพ์วันที่ทำงานได้ไม่เต็มที่ 

1.สภาพแวดล้อม

แน่นอนว่าสภาพแวดล้อมเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของเครื่องพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นความชื้น ฝุ่น หรือ อุณหภูมิ เป็นต้น และเนื่องจากเครื่องพิมวันหมดอายุ CIJ ใช้ระบบ recirculating ink ทำให้มีโอกาสที่จะดูดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในหัวหมึกพิมพ์ได้ หากเครื่องพิมพ์มีฝุ่นหรือละอองความชื้นสูง และยังสามารถทำให้เกิดการอุดตันของหมึกได้ด้วย แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน DOCOD S200PLUS เป็นสแตนเลส IP65 ที่ทำให้เครื่องสามารถใช้งานได้แม้สภาพแวดล้อมจะไม่เอื้ออำนวยก็ตาม

2. การสั่นสะเทือนของเครื่องพิมพ์

เมื่อเครื่องพิมพ์วันที่เกิดการสั่นสะเทือนขึ้น จะส่งผลให้ละอองของหมึกเกิดการกระจัดกระจายขณะที่พิมพ์ ซึ่งอาจทำให้ตัวอักษรที่ต้องการจะพิมพ์ออกมาไม่ตรงตามแบบหรือไม่ชัดเจน หรืออีกกรณีที่เกิดการสั่นสะเทือนถึงหัวพิมพ์ สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ของจำนวนหมึกที่หยดและทำให้ไม่เกิดการต่อเนื่องได้  สาเหตุของการสั่นสะเทือนอาจมาจากลูกกลิ้งหรือสายพาน เป็นต้น

3. การเกิดไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิตเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เครื่องพิมพ์ระบบ CIJ ไม่สามารถพิพม์งานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ เช่น การติดทนของหมึก อีกทั้งยังก่อให้เกิดการรบกวนของแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งกระแสให้ในส่วนของหัวหมึกด้วย

3 ปัจจัยภายนอกเหล่านี้มักเป็นสิ่งที่ผู้ใช้หลายคนคาดไม่ถึงว่าจะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ระบบ CIJ ลดลงได้ และแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นน้อยลงได้หากได้รับการติดตั้งที่ถูกต้อง